Vi investerar i
infrastruktur för vätgas.

Fordon som går på vatten

Grön vätgas är ett bränsle som lagrar överskottsel från förnybara källor. 
Det kan användas för att driva en elmotor utan släpa runt på tunga batterier. 
När bränslet förbrukas blir den enda restprodukten vatten. 

PÅGÅENDE PROJEKT:
50 tunga vätgasfordon till Bergslagen

 Bergslagen är ett område med många tunga industrier och är därmed en naturlig samlingspunkt för transporter och leveranser. I anslutning till dessa industrier sker 90 % av landets totala vätgasproduktion varav en stor andel är producerad genom elektrolys, så kallad grön vätgas.

I Bergslagen har några pionjärer etablerat tankstationer för vätgas och fler är på väg i samarbete med regionens tunga industri. En tankstation som har god beläggning, kan bära sig ekonomiskt utan subsidier. Genom att skala upp ekosystemet runt befintliga och kommande tankstationer, kan kritiska skalfördelar vinnas och i sin tur bidra till fler tankstationer och fler vätgasfordon.

Det som fattas för att komma vidare är de tunga fordonen. Vi i H20 arbetar med att skapa ett bolag med starka kommersiella intressenter vars uppgift skall vara att leasa ut 50 tunga vätgasdrivna fordon i regionen.

Är du intresserad av att delta eller är du bara nyfiken på att veta mer? Hör av dig till maria.sundin@h20.nu.

Möt oss online

Här kan du se en film om oss 

H2-TSA

Vi är med i Energigas Sveriges projekt för att ta fram tankställeanvisningar för vätgas. I filmen får du höra mer om detta

 

Finansiering av projekt

Vi jobbar med privata investerare för att hitta finansiering till projekt. 

Vi samarbetar

Vi samarbetar med driftsoperatörer, elproducenter och logistikföretag för att hitta en affär som gynnar alla. 

 


Detta gör vi:

Vår affärsidé är att investera i infrastrukturprojekt
för tunga vätgasfordon. 

Vi hjälper våra partners att hitta de aktörer som behövs
för att bygga bra projekt. 

Vi har kompetens inom tillståndsfrågor
för vätgastankstationer. 

Vi jobbar med grön vätgas: 
all vätgas tillverkas med hjälp av miljövänlig el. 
2020 är det tydligt att det finns kommersiella aktörer som löser de tekniska utmaningarna och som kan producera fordon i en större skala. Det finns gott om demoprojekt och här kan du lära dig mer om några av dem.

Om oss

Vi är ett familjeföretag i Växjö. H20 kombinerar teknisk kompetens, kunskap om tillståndsfrågor och finansieringslösningar.

Människorna bakom företaget

Maria Sundin, civilingenjör i teknisk design, har tidigare arbetat med utveckling av standarder på det statliga forskningsinistitutet RISE. 

Eva Sundin, landskapsarkitekt, har många års erfarenhet av byggprocesser och lagkrav för offentliga miljöer. 

Olle Sundin, serieentreprenör med erfarenhet av fastighetsförädling. 

 
 

Vill du veta mer? 

Vill du investera i tekniken som löser klimatutmaningen? Eller har du ett projekt som du söker finansiering till?
Kanske vill du bara ha hjälp med tillståndsansökan för din nya tankstation?

Oavsett vilket, tveka inte att höra av dig till oss på H20. 

© Copyright H20